W imieniu redakcji internetowej strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim serdecznie witam Państwa na naszej stronie.
Powstała strona ma na celu przekazywanie jej czytelnikom jak największej ilości aktualnych informacji z działalności naszej jednostki.
Działalność straży pożarnej to nie tylko akcje polegające na bezpośrednim przeciwdziałaniu zaistniałym niebezpieczeństwom, ale przede wszystkim działalność prewencyjna w zakresie pożarowym. Dlatego mamy nadzieję, że lektura naszej strony nie tylko poinformuje Państwa o naszej działalności, ale także pomoże skutecznie zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę i najbliższe otoczenie przed groźnymi następstwami pożaru.
Dziękujemy za odwiedziny i prosimy o Państwa opinie na temat naszej witryny.
Będą one zawsze mile widziane, a wszelkie wskazówki i uwagi pomogą nam w doskonaleniu strony internetowej.
Dodaj strone do ulubionychPodziel się tą stronąWyślij stronę mailemContact Us
Powrót na początek
Terroryzm PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Ciosek   
środa, 25 maja 2011 07:40

Terroryzm

 

 

 

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
 

  • bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
    Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,
     
  • w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.
    Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
     
  • zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.
    Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,
     
  • zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.
    Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.


źródło opracowania: CZK woj. podkarpackiego

Porady KG PSP "Zasady postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym"

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:

  • nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
  • pilnuj swoich dzieci,
  • zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
  • zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,


W przypadku, gdy usłyszysz alarm:

  • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
  • najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
  • udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
  • nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
  • nie wracaj do obiektu.


W przypadku zdarzenia:

  • jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy
  • jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
  • oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.
  • natychmiast opuść obiekt,
  • wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji


Pamiętaj!!!!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Telefony alarmowe:

  • 997 – policja
  • 998 – straż pożarna
  • 999 – pogotowie ratunkowe
  • 112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowychStrażacy radzą: Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

  1. brak nadawcy
  2. brak adresu nadawcy
  3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się

należy:

  1. Nie otwierać tej przesyłki!
  2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
  3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
  4. Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
  5. Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998).

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

  • Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
  • Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
  • Należy dokładnie umyć ręce.
  • Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
  • Ponownie dokładnie umyć ręce.
  • W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
  • Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.
  • Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.


Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

 

(źródło: KG PSP)

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2011 06:34
 
wtorek, 22. stycznia 2019
creative commmons logo word press logo word press logo
www.gorowoilaweckie.osp.org.pl